Norrnäs Ungdomsförening r.f.

Föreningen grundadades 1897. Föreningen har ungdomslokal och paviljong för egna tillställningar samt för uthyrning. Vill du hyra? Bokningar/Uthyrning

 

        


Ordf. Roberth Sjöström, tel 040 1581706  roberth.sjostrom (at) gmail.com
vice ordf. Kim Antfolk, tel 050 4435546  kimantfolk (at) hotmail.com
sekr. Denise Skomars  tel. 050 4064956   d.norrgard (at) hotmail.com
kassör Jenny Sundman tel 040 7564099  sundmanjenny (at) gmail.com
styr.medl. Jessica Bäckman och Katarina Nylind, suppleanter Jonas Skomars, Anton Snickars, Janne Granskog, Yvonne Sjöström

 

Föreningsinfo
Gamla landsvägen 67, 64530 Norrnäs
www.norrnas.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 7:e ring


Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Motion & idrott, Musik, Tävlingsverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Gräsklippare, Ljudanläggning, Lusthus, Scen, Köksutrustning, Videokanon, Wlan / Internet


Kontaktperson
Roberth Sjöström
Hagvägen 24, 64530 Norrnäs
Telefon: 050-1581706
E-post: roberth.sjostrom (at) gmail.com

 

Ungdomsföreningens hembygdssektion 
Medlemmar Anders Wester, Linda Skomars, Gun-Lis Granholm, Kerstin Lillbåsk , Camilla Ulfvens, Yvonne Sjöström och Åsa Wallvik