Norrnäs Marthaförening r.f.


Föreningen bildades vid ett allmänt möte i byns skola den 8 februari 1943 med 28 norrnäskvinnor närvarande.

År 1962 övertog föreningen skötseln av byalagets servis. Då sparbankens kontor i byn indrogs i maj 2013 flyttades servisen till uf-lokalen.

 

Ordf. Anne-Maj Backlund, tel:045-1219052, email: backlund64@gmail.com
vice ordf. Birgitta Nylind tel 050 4303560,
sekr. Maj-Len Bäcklund
kassör Elisabeth Maris
                 

 

Vid olika tillställningar ställer marthorna upp och sköter förplägnaden.
Här görs klimp till Norrnäsdagens soppa.