År 2012

 

Vårvintern i skärgården är ett storartart skådespel; bländande och mäktigt. Ibland också övermäktigt, som här för den älg som gått ned sig i en isråk i Södra Hamnen

 

Ett intressant och årligen återkommande skådespel är också den vårliga fiskleken, som här vid Södra Flatskäret

 

Talkon är återkommande aktiviteter i byns föreningar. I ett pågående projekt förbättrar ungdomsföreningen badstranden vid paviljongen

 

Vackert väder och trevlig samvaro är givna ingredienser i talkot som föregår fiskargillets och uf:s Märigrundsdag

 

Vid årets Märigrundsdag i juni uppmärksammades att fyrtio år förflutit sedan det lilla fiske-
museet kom till och förutom aktuellt naturinfo berättade Hans Hästbacka om en del av föremålen

 

Norrnäsdagen i juli bjöd bland annat på ett uppskattat festtal av Björn Forsén och trevlig sång och musik av Öspel

 

Föräldraföreningen vid Västra Närpes skola uppförde på sensommaren en ishockeyrink på allaktivitetsplanen intill skolan

 

Höstens rikliga regn gjorde att Sjöslätan i början av oktober återtog skepnaden av byfjärd och Lidån svämmade över sina breddar

 

Julstämning skapades med musikaftonen på lillajul.
Det gamla året avslutades och det nya väntades in med middag, program och dans på nyårsaftonen i uf-lokalen